Inkomensbeheer, een prima oplossing

Wat is inkomensbeheer?

Inkomensbeheer is eigenlijk hetzelfde als beschermingsbewind, maar dan zonder de tussenkomst van een kantonrechter. Ook hier brengen we rust in de financiële huishouding, maar bepalen we samen welke taken door Acto Bewindvoering worden overgenomen.

Voor wie?

Inkomensbeheer of ook wel budgetbeheer is bedoeld voor mensen die in principe in staat zijn zelf hun geldzaken te beheren, maar hierbij om verschillende redenen (tijdelijke of vaste) ondersteuning nodig hebben. Inkomensbeheer van Acto Bewindvoering kan ook in opdracht van gemeenten, het UWV, woningcorporaties, werkgevers, maatschappelijke organisaties, zorg- en ouderencentra worden afgenomen. Inkomensbeheer is er dus voor iedereen die het moeilijk vindt om goed met geld om te gaan.

Waarom inkomensbeheer?

Inkomensbeheer wordt ingezet bij wisselende of weinig inkomsten of schuldenproblematiek. Met inkomensbeheer worden de vaste lasten op tijd betaald en betalingsachterstanden of (nieuwe) schulden voorkomen. Het is dan ook vaak een hele zorg minder voor familieleden,  maar ook werkgevers en instellingen wanneer een betrouwbare, vakkundige beheerder de financiële huishouding regelt.

Wat beheert Acto Bewindvoering?

De mogelijkheden zijn vergelijkbaar met die van beschermingsbewind. Echter, bij inkomensbeheer beslist u of de cliënt samen met Acto Bewindvoering welke taken beheerd gaan worden. Samen bekijken we welke ondersteuning (tijdelijk of voor vast) het beste bij uw situatie aansluit.

Wat kost inkomensbeheer?

In tegenstelling tot beschermingsbewind is hier geen sprake van een wettelijk bepaald tarief. Bovendien is het afhankelijk van de mate waarin u ondersteuning wenst. Inkomensbeheer is maatwerk. Maak daarom een afspraak, dan informeren wij u graag over de mogelijkheden en de kosten van inkomensbeheer.

Respectvolle ondersteuning

Acto Bewindvoering helpt en ondersteunt. Op deskundige en respectvolle wijze werken wij samen met de cliënt, familie, organisatie, instelling of werkgever aan rust in de financiële situatie. Open, transparant en met waarborging van de privacy. Lees meer over de werkwijze van Acto Bewindvoering of neem contact met ons op.